Ceník stravného

Základní informace ke stravování

 

Výše stravného se řídí přílohou č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Mateřská škola

Děti kategorie MŠ do 6 let na 4 hod 25 Kč (přesnídávka, oběd)

Děti kategorie MŠ do 6 let 32 Kč (přesnídávka, oběd, svačina)

Děti kategorie MŠ 7-10 let na 4 hod 28 Kč (přesnídávka, oběd)

Děti kategorie MŠ 7 -10 let 35Kč (přesnídávka, oběd, svačina)

 

Základní škola

děti kategorie ZŠ 7-10 let 21 Kč

děti kategorie ZŠ 11 -15 let 25 Kč

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle uvedeného přehledu.

Platby za stravné se uskutečňují zpětně – složenkou, popř.bankovním převodem.

Obědy se odhlašují 1 den předem , ve výjimečných případech do 6.30 hodin na tel.727884975 – SMS

V případě náhlého onemocnění možno neodhlášený oběd 1. den vyzvednout ve školní kuchyni od 11.00 do 12.00 hod.

Rodiče jsou povinni svoje děti v případě nemoci odhlásit ze stravování, jinak jim bude strava naúčtována v plné ceně.