Odhlašování obědů

Zákonný zástupce dítěte odhlásí dítě SMS zprávou na tel. čísle 727 884 975 v tomto tvaru:

Jméno Příjmení Třída od…. přijde…

(př. Nela Smělá Kočky od 1.6. přijde 7.6.)

Obědy se odhlašují 1 den předem, ve výjimečných případech do 7.00 hodin.

V případě náhlého onemocnění možno neodhlášený oběd
1. den vyzvednout ve školní kuchyni od 11.00 do 12.00.

Rodiče jsou povinni svoje děti v případě nemoci odhlásit ze stravování, jinak jim bude strava naúčtována v plné ceně.